Σύνδεση

Featured

Volvo Cars: 500 εκατομμύρια ευρώ για την ηλεκτροκίνηση

Η Volvo Cars εξέδωσε με επιτυχία το δεύτερο πράσινο ομόλογό της στις 24 Μαΐου 2022, αντλώντας 500 εκατομμύρια ευρώ από ένα πολυσχιδές φάσμα επενδυτών από όλο τον κόσμο. Οι προεγγραφές υπερέβησαν την έκδοση κατά τρεις φορές, παρά τις αβέβαιες συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή αγορά.

Το σύνολο των αντλούμενων κεφαλαίων προορίζεται για τη χρηματοδότηση και επιτάχυνση του μετασχηματισμού της εταιρείας σε κατασκευαστή αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων έως το 2030 και σε μία κλιματικά ουδέτερη εταιρεία με κυκλική λειτουργία έως το 2040.

Πάνω από τα δύο τρίτα των εισροών θα χρηματοδοτήσουν την έρευνα και την ανάπτυξη ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα Volvo επόμενης γενιάς και την επένδυση στην τεχνολογία της αντίστοιχης νέας πλατφόρμας, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο θα επενδυθεί για την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της εταιρείας στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το εξαετές πράσινο ομόλογο των 500 εκατομμυρίων ευρώ έχει σταθερό επιτόκιο με μη εξασφαλισμένη εξοφλητική προτεραιότητα και εκδόθηκε υπό το πρόγραμμα Euro Medium Term Note της Volvo Cars. Το ομόλογο λήγει στις 31 Μαΐου 2028, αποφέροντας σταθερό τοκομερίδιο 4,25%, που ισοδυναμεί με 291 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap, και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η επιτυχής έκδοση καταδεικνύει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ενδιαφέρον για ευκαιρίες βιώσιμων επενδύσεων. Πρωτίστως, η υπερκάλυψη κατά τρεις φορές αποτυπώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη με την οποία οι επενδυτές περιβάλλουν τη Volvo Cars, το κλιματικό της σχέδιο και τη στρατηγική της για την ηλεκτροκίνηση.

«Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο κέντρο του σκοπού λειτουργίας και της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, αποτελώντας κλειδί για τη μελλοντική μας επιτυχία», δήλωσε ο Björn Annwall (Μπγιόρν Άνβαλ), Οικονομικός Διευθυντής της Volvo Cars. «Το υψηλό ενδιαφέρον για το πράσινο ομόλογό μας είναι ενθαρρυντικό και αποτελεί μια σαφή ένδειξη ότι η αγορά πιστεύει στη Volvo Cars και στα επενδυτικά σχέδια που έχουμε εκπονήσει προκειμένου να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας για το κλίμα. Επιβεβαιώνει, επίσης, τη δέσμευσή μας στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και την προσήλωσή μας στο να γίνουμε μία κλιματικά ουδέτερη εταιρεία.»

Η Volvo Cars ήταν ο πρώτος καταξιωμένος κατασκευαστής αυτοκινήτων που δεσμεύτηκε στην κατεύθυνση της αμιγούς ηλεκτροκίνησης και στοχεύει να διαθέτει μόνο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως το 2030. Μέχρι το μέσο της τρέχουσας δεκαετίας, στόχος της εταιρείας είναι οι μισές από τις παγκόσμιες πωλήσεις της να προέρχονται από αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πρόσφατα, η Volvo Cars επιβραβεύτηκε για την πρόοδό της στους τομείς του περιβάλλοντος, της διακυβέρνησης και στο κοινωνικό πεδίο (ESG) από την Sustainalytics, μια ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας, αξιολόγησης και παροχής δεδομένων με ηγετική θέση στον κλάδο της. Η εκτίμηση για τη Volvo Cars ήταν ότι παρουσιάζει Χαμηλό Κίνδυνο να υποστεί υλικές και οικονομικές επιπτώσεις εξαιτίας περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών παραγόντων (ESG). Η Sustainalytics υπογράμμισε ιδιαίτερα την πρόοδο της Volvo Cars στη διαχείριση ενέργειας και στον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα.

Το 2020, η Volvo Cars δημιούργησε ένα Πλαίσιο Πράσινης Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγοράς (ICMA), το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία να χρηματοδοτεί τα φιλόδοξα κλιματικά σχέδιά της και τη στρατηγική της για την ηλεκτροκίνηση. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω της έκδοσης πράσινων ομολόγων ή της λήψης πράσινων δανείων, με όλα τα έσοδα να χρησιμοποιούνται σε έργα που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Σε σύντομο διάστημα μετά τη δημιουργία του πλαισίου, η Volvo Cars εξέδωσε με επιτυχία το πρώτο πράσινο ομόλογό της, αντλώντας 500 εκατομμύρια ευρώ από ένα ευρύ φάσμα θεσμικών επενδυτών.

«Με τα πράσινα ομόλογά μας, προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες στους επενδυτές», δήλωσε ο Björn Annwall. «Μπορείτε να υποστηρίξετε τα σχέδιά μας για την ηλεκτροκίνηση και το κλίμα είτε ως μέτοχος είτε πραγματοποιώντας μία επένδυση εστιασμένη στη βιωσιμότητα μέσω των πράσινων ομολόγων μας. Η οικονομική κοινότητα έχει να παίξει κρίσιμο ρόλο στην ώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Σχεδιάζουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε βιώσιμη χρηματοδότηση και επενδυτικές ευκαιρίες στο μέλλον, καθώς υλοποιούμε το πλάνο μας για την αμιγή ηλεκτροκίνηση.»

Οι Τίτλοι θα προσφέρονται όπως προβλέπει ο Κανονισμός S σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»). Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί ή, εάν ολοκληρωθεί, ως προς τους όρους υπό τους οποίους ολοκληρώνεται. Τα Ομόλογα που θα προσφερθούν δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας και δεν μπορούν να προσφέρονται ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή εκτός εάν υπάρχει σχετική εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Κινητών Αξιών και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία περί χρεογράφων. Αυτό το δελτίο τύπου είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των Τίτλων, ούτε αποτελεί προσφορά, πρόσκληση ή πώληση σύμφωνα με οποιαδήποτε δικαιοδοσία κατά την οποία, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο μία τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά και δεν πρόκειται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να συνιστά δημόσια προσφορά ούτε πρόσκληση προς το κοινό σε σύνδεση με οποιαδήποτε προσφορά εντός της έννοιας του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), συμπεριλαμβανομένου (καθώς αποτελεί μέρος του) του εσωτερικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αποχώρηση) του 2018. Η προσφορά και η πώληση των Τίτλων θα γίνει σύμφωνα με εξαίρεση βάσει του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως εφαρμόζεται στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την απαίτηση για την κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου για προσφορές τίτλων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή η ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται σε μόνο (α) πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με επενδύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των “επαγγελματιών επενδύσεων” σύμφωνα με το άρθρο 19 (5) του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (Χρηματοδοτική Προώθηση), Διάταγμα 2005, όπως τροποποιήθηκε (το «Διάταγμα»)· (β) εταιρείες υψηλής καθαρής θέσης και άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί να κοινοποιηθεί νόμιμα, που εμπίπτουν στο άρθρο 49 (2) στοιχεία (α) έως (δ) του Διατάγματος· ή (γ) πρόσωπα στα οποία μία πρόσκληση ή παροχή κινήτρων για συμμετοχή σε επενδυτική δραστηριότητα (κατά την έννοια του άρθρου 21 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών 2000) σε σχέση με την έκδοση ή την πώληση οποιωνδήποτε τίτλων μπορούν να κοινοποιηθούν νόμιμα (όλα αυτά τα πρόσωπα μαζί αναφέρονται ως «σχετικά πρόσωπα»).

Οι επενδύσεις με τις οποίες σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμες μόνο σε, και οποιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία για εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση τέτοιων επενδύσεων, θα είναι διαθέσιμη μόνο σε σχετικά πρόσωπα ή θα συνδέεται μόνο με αυτά. Οποιοδήποτε άτομο δεν είναι σχετικό πρόσωπο δεν θα πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε αυτό το έγγραφο ή σε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του. Τα άτομα που διανέμουν αυτήν την ανακοίνωση πρέπει να βεβαιωθούν ότι είναι νόμιμο να το κάνουν.

 

Γράψτε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πόσο μπορεί να καίει μια Bugatti Chiron;

Bugatti

Πωλείται σχεδόν «τσάμπα» ένας V8 Cosworth της Formula 1

Featured

Η νέα Toyota Corolla Cross διαθέσιμη και στην Ελλάδα. Πόσο κοστίζει;

Featured

Δεν θα πιστεύετε πόσες Lancia υπάρχουν με ελληνικά ονόματα!

Featured

Hyundai i20 NAbarthAlfa RomeoAston MartinAudiBentleyBMWCadillacCaterhamChevroletChryslerCitroenCorvetteDaciaDaihatsuDodgeFerrariFiatFordHondaHyundaiInfinitiJaguarJeepKIALamborghiniLanciaLand RoverMazdaMercedes BenzMiniMitsubishimorganmustangNissanOpelPeugeotPorscheRenaultsaabSEATskodasmartssangyongsubarusuzukiToyotaVolkswagenVolvo

Newsletter Signup