Η PEUGEOT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΚΑΝΤΙΝΑ TRANSFORMER. ΕΣΤΩ ΚΙΝΗΤΟ BISTROT…

Bistrot du Lion. Αυτό είναι το όνομα της καντίνας..