Ενισχύεται η δομή της Mitsubishi Motors Europe

Θέλοντας να υποστηρίξει τους στόχους  της σε μία από τις πιο απαιτητικές περιοχές του κόσμου, η Mitsubishi…