ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ακόμα και αν δεν συνέχιζε ο Obama αυτό εδώ είναι το αυτοκίνητο με το οποίο μετακινείται έτσι κι…