Προσέξτε όταν συνδέετε το τηλέφωνό σας σε ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο!

Σε έναν κόσμο που ζει στην εποχή της διασύνδεσης ζούμε ανακύπτουν διαρκώς και καινούργια προβλήματα. Και ένα…