Η FORD ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ TEXNOΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΝΕΤΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ

Μία από τις πιο συνηθισμένες πηγές εκνευρισμού στην οδήγηση μέσα στην πόλη είναι τα κόκκινα φανάρια (των…