ΤΖΙΡΟΣ 200 ΔΙΣ, ΚΕΡΔΗ 22

Πολλές φορές γίνεται λόγος πως τα οικονομικά δεδομένα που αφορούν την αυτοβιομηχανία είναι πολύ μεγάλα. Τι σημαίνει…