1,9 ΕΚ. Η SESTO ELEMENTO

Αν έχετε 1.900.000 € -στο περίπου- και μπορείτε να κάνετε υπομονή τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 2013…